για σχόλια, παρατηρήσεις, αποστολή άρθρου στείλτε το μήνυμά σας στο email: 'toxicwastegreece@gmail.com'

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΑΔΕΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
Με εξετάσεις και αυτοψίες που ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2011, χορηγήθηκαν οι πρώτες άδειες εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιαντούχων υλικών και αφαίρεσης αμιάντου στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε 5 εταιρείες.
Σύμφωνα με την Υ.Α. 21017/84/2009 - Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, οι ΕΑΚ που αδειοδοτήθηκαν είναι:

1.       ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ                                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2.       ENVIROCHEM ΑΕ                                                                                                   ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3.       ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
          ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΟΥΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ                                   ΑΘΗΝΑ
4.       ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                              
          ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ                                                                                           ΘΕΣ/ΚΗ
5.       GLOBAL WASTE SOLUTIONS ΕΠΕ                                                                          ΘΕΣ/ΚΗ


 Ανάμεσα στα στοιχεία  που εξετάσθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προηγούμενη αποκτηθείσα εμπειρία σε έργα διαχείρισης αμιάντου, στον ιδιόκτητο εξοπλισμό που διαθέτει κάθε εταιρεία προκειμένου να αντιμετωπίσει σύνθετα έργα αφαίρεσης εύθρυπτου αμιάντου και στην εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που θα λάβει μέρος σε έργα αντικατάστασης αμιαντούχων υλικών.
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ.
Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον  προκειμένου να εκτελεσθούν έργα αφαίρεσης αμιάντου, είναι να διαθέτει κανείς τη κρατική άδεια ΕΑΚ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή, η ασφάλεια και η ικανότητα των εταιρειών που αναλαμβάνουν τέτοια έργα.

Αρετη Παπανικολάου/toxicwastegreece